Preensepaar

Op zaoterdig 11 jannewari 2020 zal, tiedes de gala boônte aovundj in Altwieërthei-j, de noôwe Preens van C.V. De Heiknuiters uutgeroope waere.

Vraagteken