Welkom

Leef Heiknuiterkes, Heiknuiters & Heiknuiterinnekes. Mer auch alle ânger vastelaovundjveerders, welkom oppe websaajt van Carnavalsvereiniging de Heiknuiters uut Altwieërthei-j (Wieërt).

Op dees saajt vingdje alles trök oeëver de vastelaovundj inne Hei-j. Os program, alle fieëste, alle data en alle adrêsse. Van alle activiteite zeen fotoos gemaaktj di-je op eur gemaak kuntj bekieke.

Aafgeloûpe jaor was echt super met ‘t 12 X 11 jubileumfieëst woë vae now nog van genieëte! Det heet os weer völ energie gegaeve vör de toekomst.

Dânke aan eederein dae hee-j, op welleke maneer dan auch, aan heet beejgedrage.

Tieëd um weer veuruut te kieëke nao komendj vastelaovundjsezoen 2016-2017. De veurbereidinge heejvör zeen al in volle gâng met alle bekîndje aktiviteite weer oppe agenda.

Vae hoope uch dan auch allemaol weer völ trök te zeen!

Alaaf,

CV de Heiknuiters.