Inschrieve optocht

Vae hope det alle Heiknuiters inmiddels weer bevânge zeen doeer ut vastelaovundjvirus en heur krachte hebbe gebundeldj um unne schoeene wage of un anger ludieke kreasie te bawwe vör de vastelaovundjoptocht dae doeer CV De Heiknuiters weurdj georganisieerdj op maondjig 12 fibberwarie 2024.

Hejje nog gein idee, dan weurtj ut de hooegste tied um d’r oeever nao te gaon deenke want ut es zoee 12 fibberwarie.

Veurig jaor trok d’r unne prachtige optocht doeer ut dörp. Laote vae d’r met zien alle vör zörrege det ut dit jaor ouch weer unne geweldjige optocht weurtj.

Vae nuueje dan ouch ALLE Heiknuiters, Heiknuiterinnekes en klein Heiknuiterkes uut um aan de optocht deil te neme en uch in te schrieve vör de optocht.

Bauwtj unne schoëene vastelaovundjwage of verzintj un ânger ludiek ôngerwerp. Mej doon es belangrieker dan winne! D’r zeen prieze vör verschillendje kategorieje van deîlnemers.

In ut bezûndjer zooje vae de klein Heiknuiterkes wille aanspore um aan de optocht deîl te neme. Um uch te stiemelere hebbe vae vör de klein Heiknuiterkes twieë kategorieje gemaaktj woee unne ieërste pries es te winne, namelîk veur:

    • Schoëenste kêrke
    • Schoëenste groep

Hejje un idee, mer wejje neet wi-j dejje det motj aanpakke, vraogtj dan aan pap of mam.

Nateurlîk hebbe vae auch unne aanmoedigingspries en unne poedelpries.

Ut inschriefformulier dejje kûntj inlevere bi-j de optochtkemissie.