Dânke!

 

 

 

 

Leef Heiknuiters & Heiknuiterinnekes,

Vae wore d’r os van bewusj det hieël völ minse in oeës dörp de vastelaovundj ’n wêrm hert tow drage. Mer wi-j vae as bestuuër van CV de Heiknuiters ’n paar maondj gelieëje de vlagge aktie bedachte, haaje vae dit succes neet kinne bedînke.

Waat fantastisch det vae op oeëze ieërste verkoûpzaoterdig in de dörpskêrn alleîn al ’n kleîn 90 vlagge kwieët zeen gewore en völ met hei-jbeesem & haojer. Van de minse di-j neet thoês woore en van os ’n breefke inne breevebös aantroffe, kome now ouch nog steeds aanvraoge binne, geweldjig! De twieëdje zaoterdig zeen vae de boeëteni-jje rônd gegânge, ouch heej met hieël völ enthousiaste reaksies en ‘n hoeëg verkoûp aantal. Binne mum van tiêd wore vae doeër oeëze ieërste parti-j vlagge van 125 stöks haer! De twieëdje serie és inne maak en vae kome heejmej zoeë snêl meugelik langs beej de minse di-j al gereservieërdj hebbe of woeë vae nog neet gewaesj zeen.  Excuus dus vör ’n aantal minse woeë vae nog neet gewaesj zeen, mer vae kome d’r aan…!

Naobestellinge, rizzervieëringe of vraoge kijje kwieët op info@heiknuiters.nl , of tillefonisch bi-j ’t bestuuër.

Neteurlik kinne vae dit neet alleîn en zeen vae gehôlpe door kreatief minse uut oeës dörp. Allerieërst ‘nne hieële dikke merci vör Huub Heijmans dae vör os ’t schitterendj now ontwêrp vanne vlag heet gemaaktj. Ouch ‘nne dikke merci aan Mart Geelen dae in totaal zoeë ’n fieftig hei-jbeesems in-eîn heet geboonge.

Neet onbelângriek es ’t financieel plaetje achter dieëes aktie. Vae vônge as bestuuër det de koste vanne vlag zoeë lieëg meugelik moste blieëve. Ich dînk det vae heej met ’t verkoûpbedraag van € 11,- in geslaagdj zeen.

Um tot dit bedraag te kome zeen vae twieë parti-je zieër erkîntelik vör heur substantiële financiële beejdrage. Dit zeen Dörpsraod Altwieërterhei-j en ‘t Samenfonds 0495 van Punt Welzijn.

Wieter neteurlik edereîn bedânktj dae heet mejgehôlpe met ’t aan de mân breenge van oeës vlag en as leste edereîn dae ’n vlag heet gekôchtj!

Dânke, dânke, dânke!

 

Met vrîntelikke groet,

C.V. de Heiknuiters.