Informasie vureiniginge

Beste vereîniging:

Heejbeej nuuëje vae uch uut um same mét os op zaoterdig 21 november ’n geweldjige happening mej te maken same mét de jubilerendje vastelaovendj vereîniginge:

CV de Heiknuiters di-j 5 x 11 jaor bestaon, nét zoeëvöl as Kepél de Hei-j-beesembeengers en de Aod Preense Club mét 2 x 11 jaor.

Same 12 x 11 jaor !!

Vae wille vör edereîn ’ne fantastische fieëstaovendj nieërzette.

Dao huuërdjae neteurlik ouch beej.

Zaoterdig 21 november: 12 x 11 Fieëstaovendj ! 

Vör dieëze fieëstaovendj oppe zaoterdig hebbe vae eur hölp noeëdig. Um te beginne nuuëje vae eur vereîniging van herte uut um d’r beej te zeen. Wi-j mieër zeele wi-j mieër lôl op dieëzen aovendj mét geîne entree. Op ’t program stieët ‘ne muzikale aovendj mét völ spectakel, woeëbeej vae aan uch as bezeukendje vereîniging vraoge ‘ne unieke, ludieke en vörâl “spraokmakendje” zangact as kado mej te brînge. Vae zeuje verieërtj zeen as dejje op dieës meneer eur betrokkenheid wiltj toeëne vör os jubileumjaor.

In ‘ne wêrvelende show liêktj ’t os geweldjig um van eder bezeukendje vereîniging ‘ne artiest te laote optraeje. Wi-j zeen vae det vuuër os: um te beginne moog ‘t ‘ne solist zeen, moge ’t mieërdere zângers of zângeresse zeen, of meschien waal ’n hieël koeër. ’t Optraeje moog vörâl ’n uniek en ludiek karakter hebbe, mét zâng en dâns. De artiest moog zelf aangaeve welk lidje hae of zeuj gaon zînge.

De begelei-jing van de artieste ligtj in hâng van ’n écht proms-orkest! Os eige Hermeni-j van ’t Heilig Hért in combinatie mét CBM (Copperband Moorland), verstêrktj mét Mark & Wilhelmien, staon garânt vör ’n zieër professionele begelei-jing van eur muzikale act. D’eîn en d’ânger zal waere óngerstuuëndj doeër professioneel geluid, dirigênt en schoeën belîchting. Edere deîlnemer kriegtj vuuëraaf ’n aantal kieëre de muuëgelikheid um mét ’t hieële orkest te kunne rippetieëre.

Aangezeen vae vör eder act apaarte arrangemênte gaon laote make es ’t van belang dét vae op neet al te lange termiên op de huuëgdje zeen oeëver weem mét welke act mej gieët doon. Daorum wille vae boete ’t feit dét vae uch as vereîniging van hérte wille nuuëje, ouch vraoge weem dejje as vereîniging

nao vuuëre gaotj schuuëve vör de muzikale beejdrage. Daorum gaer ’t verzeuk um vuuër ’t indj vanne maondj aprîl te reagieër via óngerstaondje leenk.

Aanmelle

Vae kunne os vuuërstelle det d’r meschien toch nog ’n aantal vraoge zeen, daovör kujje terecht beej Mark Fonteijn, dae hebbe vae bereîd gevoonge de regie van dieëze aovendj in hâng te neme. Mark és bereikbaar via ‘t nummer: 06-51071565 of per mail via mark@duowm.nl

Vae hoeëpe dét vae moge raekene op eur kómst woeëbeej eure artiest/act op ’n bezûndjer meneer zal gaon beejdrage aan ’ne gevarieërdje en vuuërâl óngerhaojendje fieëstaovendj. Vae hebbe d’r zin in.

Naeve dieëze breef zal d’r ouch nog via de social media en/of persuuënlik contact gezochtj waere mét eur vereîniging. Vae haoje contact !

Namens de jubilerende vereîniginge:

5 x 11 CV de Heiknuiters

5 x 11 Kepél de Hei-j-beesembeengers

2 x 11 Aod Preense Club

Info: via www.heiknuiters.nl Mail: 12×11-FIEEST@mail.com