Preens Lei II en Prinses Hannie

Op zaoterdig 6 jannewari 2018 is, tiedes de gala boônte aovundj in Altwieërthei-j, de noôwe Preens van C.V. De Heiknuiters uutgerope.

Leef Heiknuiters & Heiknuiterinnekes,

Eîndelik és ‘t dan zoeë wieët en waat hebbe vae uutgekeke nao dit momênt! Gelökkig zeen de lang maondje van zwiêge en veurberei-jing now verbeej en kinne vae eîndelik tieëge eedereîn zegge det vae ‘t nowwe Preensepaar vanne Heiknuiters zeen! Vae zeen Preens Lei II & Prinses Hannie en vae zeen ontzettendj gruuëts det dieës ieëre functie dit jaor aan os és gegundj!

Vastelaovendj vere is veur os allebei-j eerder jaor weer ‘n geweldige ontspanning en det és mich ouch van kleîns af aan zoeë beejgebrachtj. Mien vader woor preens Sjaak I in 1976 en miene broor en ich zeen allebej jeugdpreens gewaesj. Daobeej heb ich ‘t vastelaovendjfieëst in 2002 en 2007 ouch al ens as adjudânt van dichtbeej mej moge make. Vastelaovendj vere zitj os allebej echt in ‘t blood en vae gaon d’r dit seizoen same met alle Heiknuiters & Heiknuiterinnekes ‘ne geweldjige vastelaovendj van make!

Moge vae os veurstelle …

Ich bin Lei Janssen, mer völ minse inne Hei-j kinne mich inmiddels ouch as Leike van Toeëmese. Elf jaor geleeje heb ich mien Prinses Hannie gevônge op ’t Vrijthof in Mestreech op de 11e vanne 11e. Vae zeen getrawdj en woeëne sinds ‘n paar jaor oppe Groeëtesteeg, woeë ich als kleîne jóng bin opgegruutj. Same daele vae de zörg oeëver Hannie’s zuuëns David en Nicky: twieë geweldige jong manne woeë vae hieël gruuëts op zeen en di-j now al ‘n aantal jaore heur eige buuënkes doppe.

In ‘t daagliks laeve wêrk ich as supply chain manager beej VDL in Helmundj. Mien Prinses wêrktj inne zörg beej ‘t Lând van Horne en beej os in hoês is zeuj de manager. In ‘t weekend wêrk ich gaer boete in ooëze tuin en trap ich ouch gaer nog ‘n belke met de veterane vanne Hei-j. Same gaon vae gaer op vekânsie of zeen gaer boete um te wândele of te fietse in de umgaeving van oeës dörp Altwieerthei-j.

De meiste minse kinne os same ouch van VV ’t Leste Momênt, ‘ne hechte vrîndjegroep woeëmej vae al sinds jaor en daag same vastelaovendj vere. Oeës adjudânte Petra Vaes, Wil Heijmans, Peter Mols & Hans Heijmans zeen ouch alle veer echte vastelaovendjgekke en kome allemaol uut daezelfdje groep. Geweldjig det vae met dieës veer super-adjudânte dit seizoen same de vastelaovendj oppe Hei-j veurop moge gaon!

As orde heb ich de orde vanne “Spraekstâlmeîster” ingesteldj en de minse di-j de leste jaore op zôndig nao Hei-j Kermis zeen gekome, weite waal det ich dao eeder jaor de “Hei-j Land Games” van ‘t nuuëdige commentaar vörzeen. Ouch zeen vae herstikke gruuëts det vae dit jaor Jeugdpreens …… en Jeugdprinses …… aan oeës zi-j hebbe um same met os dit jaor de Hei-j oppe kop te gaon zette. Vae hoeëpe alle Heiknuiters en Heiknuiterinnekes, jônk en aod met dieës daag aan te treffe op eîn of mieërdere vastelaovendjfestiviteite in oeës dörp Altwieerthei-j. Vae make d’r dan same met dieës daag ‘n geweldjig schoeën fieëst van onger oeës devies:

Vastelaovendj, det vere vae same!

Altwieerthei-j Alaaf, Altwieerthei-j Alaaf, Altwieerthei-j Alaaf