Welkom

Leef Heiknuiterkes, Heiknuiters & Heiknuiterinnekes. Mer auch alle ânger vastelaovundjveerders, welkom oppe websaajt van Carnavalsvereiniging de Heiknuiters uut Altwieërthei-j (Wieërt).

Op dees saajt vingdje alles trök oeëver de vastelaovundj inne Hei-j. Os program, alle fieëste, alle data en alle adrêsse. Van alle activiteite zeen fotoos gemaaktj di-je op eur gemaak kuntj bekieke.

Komendj jaor es e bezeundjer jaor vôr os. CV de Heiknuiters bestieët dan namelik 5 x 11 jaor! Mer det es neet alles, oos Boorekepèl “De Hei-jbeesembeengers” bestieët dan auch 5 x 11 jaor, en de Aod Preense 2 x 11 jaor!

Alaaf,

CV de Heiknuiters.